Top 10 ứng dụng thể thao

Dây chuyền sản xuất

NAM AN đã chế tạo nhiều dây chuyền sản xuất cho các lĩnh vực khác nhau.

Một số dây chuyền sản xuất phổ biến :

– Dây chuyền sản xuất cô chiết dược

– Dây chuyền sản xuất cá hộp

– Dây chuyền sản xuất phân bón

– Dây chuyền sản xuất nhũ tương

– Dây chuyền sản xuất nano Silicat

– Dây chuyền sản xuất viên nén

Messenger
Tik Tok